Toename wetenschappelijke belangstelling voor nature-based therapy (Artikel Gooi- en Eemlander)

Vrijdag 9 februari publiceerde de Gooi en Eemlander een artikel over de toename van de belangstelling vanuit de wetenschap voor voor nature-based therapy. Het artikel vertelt over kleine stappen (o.a. huisartsen die wandelingen in de natuur aanbevelen of organiseren en meer wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van nature-based therapy) in het besef van de positieve invloed van de natuur op de gezondheid en tegelijkertijd een lange adem (o.a. scepsis vanuit artsenverenigingen en verzekeraars: bijvoorbeeld hoe wordt het effect gemeten?).

Het artikel is geschreven door Wouter van Noort.