Concreet

Waardevol

Natuurademen biedt niet iets concreets aan. En ook niet iets zweverigs. Het aanwezig zijn in de natuur, en daarmee in sommige gevallen in het hier en nu, kan iemand raken. Vanuit daar ontstaat ruimte wat iemand in beweging kan brengen tot iets concreets. Maar dat hoeft niet. Het kan ook een moment zijn om simpelweg het hier en nu te ervaren, wat misschien net zo waardevol is als een concrete actie of beslissing.